Powered by Smartsupp

Moje ciepło

 

MOJE CIEPŁO - celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych..

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: a) maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku; b) maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu;

Jednym z załączników do wniosku w programie MOJE CIEPŁO  jest projektowana charakterystyka energetyczna lub świadectwo energetyczne budynku.

Termin realizacji wykonania odpowiedniego dokumentu to zazwyczaj 1-2 dni.

Bezpłatnie oceniamy, czy budynek spełni wymagania do programu MOJE CIEPŁO. 

100% naszych klientów uzyskało dofinansowanie.

Każdy klient otrzymuje fakturę, którą załącza jako jeden z załączników !

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  pon-sob w godzinach 8.00-18.00 lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: biuro@eko-echo.pl