Powered by Smartsupp

Audyt energetyczny
Warszawa

 

Sporządzamy dokument, jakim jest audyt energetyczny w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Współpracujemy w tym zakresie z biurami i agencjami nieruchomości, a także z klientami indywidualnymi. Zapewniamy kompleksowe i rzetelne przygotowania opracowania przez uprawnione do tego osoby — wykwalifikowanych inżynierów, którzy zadbają o to, aby audyt spełniał prawne i techniczne wymogi przewidziane dla tego typu dokumentacji.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny (termomodernizacyjny) jest ekspertyzą budynku dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania.

Audyt zawiera rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne wraz z określeniem ich opłacalności. Ekspertyza ta to także doradztwo w zakresie podejmowania decyzji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Nasi niezależni i obiektywni eksperci zaproponują odpowiednie modernizacje oraz określą, które z nich są najkorzystniejsze z punktu widzenia inwestycji.

Co zawierają audyty energetyczne?

Audyty energetyczne zawierają m.in.:

  • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie na w jaki sposób, według jakiej metody można przeprowadzić termomodernizację budynku,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z metod są optymalne dla audytowanego budynku.

Każdy z czynników uwzględnionych w dokumentacji jest wnikliwie analizowany przez inżynierów opracowujących dokument. Dzięki temu wyniki audytu mają faktyczny wpływ na poprawę warunków korzystania z budynków — zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

W razie potrzeby przeprowadzamy również badania kamerą termowizyjną. W ten sposób wskazujemy miejsca, w których pojawiają się największe straty ciepła. Po analizie proponujemy, w jaki sposób można rozwiązać konkretny problem.

Kiedy warto wykonać audyt energetyczny?

Wykonujemy audyty energetyczne dla klientów, którzy:

  • chcą uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku — w takiej sytuacji dokument stanowi jeden z podstawowych aspektów formalnych, o jaki należy zadbać;

  • planują obniżyć koszty ogrzewania i chcą zdiagnozować czynniki, które je zawyżają;

  • chcą zaplanować budżet w kontekście wydatków na energię (to szczególnie ważne w nowym domu, którego właściciele jeszcze nie wiedzą, z jakimi kosztami będą się zmagać);

  • planują założyć panele fotowoltaiczne i chcą oszacować, jaka moc instalacji pozwoli zaspokoić ich potrzeby.

Wykonanie audytu to jeden z pierwszych kroków, który należy wykonać w celu podwyższenia klasy energetycznej budynku — zarówno w odniesieniu do wieloletnich nieruchomości, jak i tych, które powstały stosunkowo niedawno.

Jeśli chcesz powierzyć zrealizowanie dokumentu specjalistom, zachęcamy do kontaktu z nami. Zadbamy o to, aby audyt przyniósł Ci realne korzyści.