Powered by Smartsupp

Świadectwo charakterystyki
energetycznej Warszawa

 

Przygotowujemy dokument, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej w Warszawie oraz w okolicznych miejscowościach. Dokumentację sporządzamy w legalny sposób, na podstawie uprawnień, o których informacja jest dostępna na stronie Ministerstwa Infrastruktury (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykazy, nasz numer wpisu: 762). Dzięki temu dokumenty spełniają wymogi techniczne, a przy tym mają moc prawną.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne to zbiór danych i wskaźników energetycznych obiektu dotyczących jego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody oraz wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej — również oświetlenia.

Od kwietnia 2023 roku sporządzenie dokumentacji jest konieczne przy powstawaniu nowych inwestycji, ale nie tylko. Świadectwo charakterystyki energetycznej muszą przygotować również wszyscy, którzy planują sprzedać lub wynająć nieruchomość. Dokument jest również wymagany podczas udziału w programach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na termomodernizację budynku.

Jak wygląda sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej składa się z następujących etapów:

  • zgromadzenie i analiza dokumentacji niezbędnej do przygotowania świadectwa — uwzględniamy w tym wypadku projekt budowlany, zastosowane materiały, przegrody, formy izolacji, instalacje;

  • dokonanie oceny stanu technicznego budynku i znajdującej się w nim instalacji;

  • analiza zużycia energii na podstawie zebranych danych;

  • opracowanie, rejestracja i udostępnienie świadectwa.

Opracowujemy świadectwa energetyczne budynków oraz mieszkań. Każde zlecenie realizujemy sprawnie, jednak termin wykonania analizy ustalamy z klientami indywidualnie, ponieważ zależy on przede wszystkim od parametrów obiektu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej: cena w Warszawie

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej? Cena w Warszawie jest uzależniona od wielu czynników, dlatego każde zlecenie traktujemy w indywidualny sposób i już na początku współpracy informujemy klientów o kosztach. Są one uzależnione m.in. od tego, czy jest to obiekt z rynku pierwotnego, czy wtórnego, jaki jest jego rozmiar itp. W każdym wypadku zapewniamy uczciwe warunki współpracy i wysoką kulturę na każdym etapie działania.

Jesteś zainteresowany sporządzeniem rzetelnego i legalnego świadectwa charakterystyki energetycznej? Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących realizacji zlecenia.